Kontakt

Kontakty w sprawie organizacji performance’u, warunki techniczne:

Kontakt w sprawie organizacji performance’u:

>> Mirosław Rajkowski, mail: mirraju@yahoo.com

Kontakty techniczne w sprawie warunków nagłośnienia, oświetlenia, realizacji technicznej i wymagań:

>> Martin McKey, mail: martin@mckey.pl

Ogólna informacja o warunkach technicznych

Organizacja koncertu, umowy:
McKey Music